Nawigacja mobilna

Oświadczenie zespołu De Mono

16 Wrz 2017

W związku z doniesieniami medialnymi pojawiającymi się w materiałach informujących o uczestnikach KFPP Opole 2017, pragniemy poinformować, że zespół De Mono w bieżącym roku nie bierze udziału w Festiwalu. Z przykrością stwierdzamy, że opinia publiczna w tej kwestii wprowadzana jest w błąd. Posługiwanie się nazwą De Mono w odniesieniu do innych wykonawców  stanowi naruszenie prawa.  Nasze wyłączne uprawnienia do występowania pod nazwą De Mono wynikają nie tylko z faktu prowadzenia przez 30 lat nieprzerwanej działalności artystycznej ale również z prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. akt VI ACa 1304/13) oraz zezwolenia Sony Music Entertainment Poland Sp. z o.o. do używania słowno-graficznego znaku towarowego „De Mono”  w celu prowadzenia działalności koncertowej i estradowej, udziału w festiwalach, audycjach telewizyjnych i radiowych oraz dokonywania nagrań audiowizualnych oraz do ich rozpowszechniania.

Pragniemy zaznaczyć, iż posługiwanie się nazwą De Mono w odniesieniu do innych artystów czy zespołów muzycznych niż zespół De Mono każdorazowo będzie skutkować stanowczą reakcją, tym samym zastrzegamy możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych w celu przeciwdziałania naruszeniom naszych dóbr osobistych.

Z wyrazami szacunku i sympatii dla naszych fanów

Zespół De Mono

Kochani,

 

Piszemy te słowa będąc w stanie totalnego uniesienia emocjonalnego.

Dzisiaj przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie ( Sygn. VI ACa 822/18) zapadł prawomocny wyrok dot. zespołu De Mono, a ściślej mówiąc jego nazwy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, przesądził, iż wyłączne prawo do posługiwania się nazwą De Mono w prowadzonej działalności artystycznej przysługuje Andrzejowi Krzywemu i Piotrowi Kubiaczykowi. Po 12 latach postępowania sądowego, Sąd Apelacyjny przyznał nam rację, zakazując równocześnie Markowi Kościkiewiczowi używania oraz wykorzystywania nazwy „De Mono” dla utworzonego przez niego w 2008 r. drugiego zespołu o tej samej nazwie. Prawomocny zakaz dotyczy także wszelkich przyszłych projektów muzycznych Marka Kościkiewicza. Cieszymy się, że Sąd Apelacyjny docenił naszą ponad 30-letnią, nieprzerwaną działalność w zespole De Mono i potwierdził ostatecznie, że De Mono to MY!

 

Więcej szczegółów podamy Wam po pisemnym uzasadnieniu wyroku, który powinniśmy otrzymać niebawem.

 

De Mono

 

Andrzej Krzywy i Piotr Kubiaczyk