Nawigacja mobilna

Oświadczenie Zespołu w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2018r.

02 paź 2018

„Szanowni Państwo, Koledzy, Koleżanki,

Chcielibyśmy poinformować o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2018 r, który nie uwzględnił naszych roszczeń przeciwko Markowi Kościkiewiczowi dotyczących naruszenia dóbr osobistych w postaci prawa do posługiwania się nazwą „De Mono”. Wyrok jest nieprawomocny.

W 2008 r. Marek Kościkiewicz, po wielu latach nieobecności w zespole De Mono, założył grupę muzyczną, nadając jej również nazwę De Mono. W naszej ocenie, działaniem tym naruszył dobra osobiste członków zespołu, który na scenie jest nieprzerwanie od 1987 r. Nie ukrywamy, że wyrok jest dla nas ogromnym zaskoczeniem w świetle przedstawionych w toku postępowania materiałów prasowych, w tym wypowiedzi i wywiadów z Markiem Kościkiewiczem, w których wielokrotnie deklarował on rezygnację z członkostwa w De Mono. Sąd Okręgowy w swoim rozstrzygnięciu pominął nasz 30-letni wkład w funkcjonowanie zespołu.

Dużym zdziwieniem jest dla nas dopuszczenie przez Sąd do sytuacji w której na rynku mogą działać dwa zespoły o identycznej nazwie. Sąd stwierdził bowiem, iż w przypadku De Mono nie ma ryzyka wprowadzania w błąd fanów i dezorientacji środowiska muzycznego. Trudno nam się zgodzić z takim rozstrzygnięciem, dlatego od wyroku Sądu Okręgowego odwołamy się do Sądu Apelacyjnego, mając nadzieję, że Sąd Apelacyjny podzieli nasze stanowisko.

Pragniemy wskazać, iż wyrok ten nie oznacza, że zostaliśmy pozbawieni prawa do prowadzenia działalności artystycznej pod nazwą De Mono. Sąd Apelacyjny w 2014 r. potwierdził bowiem, iż dobro osobiste w postaci prawa do posługiwania się nazwą zespołu De Mono przysługuje Andrzejowi Krzywemu i Piotrowi Kubiaczykowi. Tym samym zapewniamy, iż dzisiejszy wyrok nie zmienia sytuacji prawnej naszego De Mono. Będziemy dalej dla Was, tak jak byliśmy nieprzerwanie przez ostatnie 30 lat.

Trzymajcie więc kciuki za postępowanie apelacyjne.”

Andrzej Krzywy, Piotr Kubiaczyk