Nawigacja mobilna

Oświadczenie zespołu Kombii

09 wrz 2022

W ostatnich dniach szerokim echem odbił się wydany w dniu 7 września 2022 r. w Luksemburgu wyrok Sądu Unii Europejskiej, który w sposób definitywny przesądził, że p. Sławomir Łosowski nie może posługiwać się nazwą KOMBI jako znakiem towarowym, podtrzymując tym samym wcześniejsze decyzje Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) unieważniające rejestrację tego znaku na jego rzecz. 

Pan Sławomir Łosowski wnosząc do Sądu Unii Europejskiej skargę na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO doprowadził do ostatecznego potwierdzenia, że posługiwanie się przez niego znakiem towarowym KOMBI jest bezprawne, gdyż narusza nasze prawa wyłączne wynikające z rejestracji znaku KOMBII. Posługiwanie się przez p. Sławomira Łosowskiego w obrocie znakiem KOMBI jest bowiem, ze względu na zbyt duże podobieństwo do naszego znaku KOMBII działaniem, które może wprowadzać w błąd publiczność i inne podmioty na rynku muzycznym, a przez to stanowi naruszenie prawa. 

Wyrażamy nadzieję, że wyrok Sądu Unii Europejskiej będzie respektowany zarówno przez p. Sławomira Łosowskiego jak i przez organizatorów koncertów, festiwali i innych imprez artystycznych, a także podmioty zajmujące się promocją i dystrybucją nagrań muzycznych. Z uwagi na wyłączny charakter przysługujących nam praw, organizowanie jakichkolwiek koncertów lub innych imprez artystycznych z udziałem zespołu muzycznego p. Sławomira Łosowskiego pod nazwą KOMBI lub z wykorzystaniem tej nazwy oraz ich reklama i promocja będzie stanowić naruszenie. Taki jest stan prawny. Dlatego apelujemy do wszystkich organizatorów i promotorów koncertów i innych imprez artystycznych oraz nadawców i dystrybutorów muzyki, aby mieli powyższe na uwadze i by swoimi działaniami nie naruszali naszych praw wyłącznych wynikających z rejestracji znaku towarowego KOMBII.

Mamy nadzieję, że nie będziemy zmuszeni do dochodzenia ochrony naszych praw i roszczeń z tytułu ich naruszenia od osób, które opierają się na zapewnieniach i oświadczeniach p. Sławomira Łosowskiego co do praw do nazwy KOMBI, które rzekomo tylko mu przysługują. Jedynym źródłem tych rzekomych praw jest napisana na nowo, wymyślona przez p. Sławomira Łosowskiego i pełna przekłamań, historia dawnego zespołu KOMBI, w którą jak się zdaje uwierzył w końcu sam p. Sławomir Łosowski i z niej wywiódł twierdzenia o swoim „prawie podmiotowym” do nazwy. Prawo podmiotowe nie rodzi się jednak z silnego subiektywnego przekonania o jego istnieniu.  

Wierzymy, że wyrok z 7 września 2022 r. przyczyni się do uporządkowania sytuacji, której ofiarą była przede wszystkim zdezorientowana publiczność.

Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk